Budapest historia

Benczur-Budaslottet

Eftersom Budapest historia är omfattande och sträcker sig långt tillbaka innan antiken kan den rimligtvis inte rymmas i en Budapestguide,  har vi på denna sida gjort så att vi punktar upp de perioder och årtal över de viktigaste händelserna i de regioner i Centraleuropa (antikens Pannonia) där Ungern och Budapest nu ligger. Utifrån dessa historiska milstolpar hänvisar vi sedan till andra källor där vi kan för den intresserade att fördjupa sig i.

Pannonia, Aquincum & Romarna

Under det första århundradet efter Kristus kallades det centraleuropeiska provinsen (nuvarande ungern, österrike, Kroatien, Serbien, Bosnien, Slovenien, norra italien) under Romerskt styre för Pannonia. Romarna byggde här staden Aquincum som senare kommer att bli huvudstaden Budapest.

http://en.wikipedia.org/wiki/Aquincum

Kung Atilla & Hunnerna

Atilla (mest känd som Hunnen Atilla) ska ha byggt en stad i trakterna kring Budapest.  Han skapade under sin levandstid (ca 406 – 453) europas största rike och var en fruktad fältherre som bl.a. anföll Konstantinopel och försökte erövra Roman Gaul det som senare skulle bli Frankrike. Hans välde föll dock samman efter hans död.

Árpad och grundandet av Ungern

Med (Fursten) Árpad börjar (mellan 800 – 900 e.kr) det som skulle bli den ungerska nationen ta form. Árpad var den första ledaren som förenade de olika ungerska stammarna som bodde i och kring Donaubäckenet / karpatiska slätterna.

Kung Stefan den 1:e

Stefan 1:E (Istvan) kröntes och blev 1001 ungerns förste konung samtidigt som han antog kristendomen som religion.

http://historicaltextarchive.com/books.php?action=nextchapter&bid=5&cid=1

Mongoliska invasioner

Efter en ca 250 årig storhetstid förstörs staden nästan helt av Batu Kahns mongoliska (Tatarer) härskaror. Staden och (det första slottet) byggs dock snabbt upp igen av kung Béla den IV som tar in utländska kolonisatörer. Den nya staden får namnet Buda.

Kung Mattias Corvinus (Hunyadi Mátyás)

Mattias Corvinus väljs som kung 1458 vilket blir början på en ny men kort storhetstid för ungern som slutar kort efter Corvinus död.

Turkiska invasioner

1526 förlorar Ludwig II slaget mot Ottomanerna vid Mohacs och större delen av den ungerska armen går under. Ett cs 150 årigt långt krig mot turkarna påbörjas. Ungern delas upp i tre delar. Nordvästra delarna av Ungern kommer under Habsburgarnas styre. De mellersta och södra delarna av Ungern erövras av turkarna medan den Transsylvaniska delen av Ungern behåller sin självständighet.

Återerövringen av Buda & Pest

År 1684 tas både Buda och Pest tillbaka från Turkarna men båda städerna förstörs. 1699 befrias hela Ungern från Turkarna och hamnar under Habsburgs ledarskap.

Revolution mot Habsburgska riket

1848 börjar revolutionen och frihetskriget mot det Habsburgska riket som leds av Lajos Kossuth, ungerns störste frihetskämpe. Pest inrättas som den nya huvudstaden istället för Bratislava. Ungern blir republik.

Österrike – Ungern & dubbelmonarkin

Kejsar Frans Joseph kröns till Ungerns konung.

Pest, Buda & Óbuda blir Budapest

År 1873 förenas de tre städerna Pest, Buda & óbuda som tillsammans bildar huvudstaden Budapest.

Fler källor om Budapest historia

http://www.hunsor.se/magyar1000ev/history.htm

http://www.popularhistoria.se/artiklar/budapest/

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Budapest1/Landfakta/Om-Ungern/Historia/